بلاگ

طراحی قلک

پس‌اندازهای خیرمان را کجا بیاندازیم!؟ توضیح کلی: پس‌انداز عملی دنیایی‌ست که در خود بار فرهنگی خاصی دارد. معمولا بچه‌ترها اولین بار این پس‌انداز را با هدیه گرفتن یک قلک و این روزها گاهی با هدیه ...